Dementiakoti Villa Tapiola

Villa Tapiola on Espoossa Pohjois-Tapiolassa sijaitseva korkeatasoinen ja moneen kertaan palkittu 30-paikkainen yksityinen hoitokoti, joka on erikoistunut muistisairaiden asukkaiden yksilölliseen palvelemiseen. Tarjoamme asukkaille ihmisarvoista, jokaista yksilöä kunnioittavaa asumista ja laadukasta, ammattitaitoista hoitoa ja hoivaa.

Hoitokodin asukkailla on todettu keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Useimmat heistä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan palveluseteliasiakkaita. Monet heistä viihtyvät Villa Tapiolassa pitkään. Samassa pihapiirissä on rakenteilla myös lyhytaikaista hoitoa tarjoava Seniorihotelli Ainola.

Villa Tapiola & kansainvälisyys

Kansainvälisyys on osa arkeamme ja kuulummekin Hanako-verkostoon (yhteistyömaana Japani) 

Hanakon tavoitteena on: 
• verkostotoiminta ja kehittää maiden välille toimiva yhteistyöverkosto,
• luoda innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen,
• kehittää opetusaineistoa,
• edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä sekä kehittää ja vakiinnuttaa vastavuoroista, monialaista ja suunnitelmallista yhteistyötä,
• mallintaa maiden välillä.

Työturvallisuus asumisturvallisuuden takeena

Villa Tapiolan asukkailleen tarjoama turvallinen asuinympäristö perustuu tutkittuihin käytäntöihin. Näin varmistetaan, että asuinympäristö, henkilökunnan työmenetelmät ja käytännöt vastaavat muistisairaiden asukkaiden henkilökohtaisia tarpeita ja parhaimmassa tapauksessa ylittävät alan normit. Suunnitelmallisuus koskee kaikkia henkilökunnan ja asiakkaiden välisiä päivittäisiä kohtaamisia yksityiskohtia myöden. Esimerkiksi tilojen hygieenisyyttä parannetaan käyttämällä puhdistukseen turvallista ja ympäristöystävällistä Aktiivivettä, joka ei lisää kemikaalikuormaa.

Villa Tapiolan omavalvontasuunnitelma