Hoivaa, turvaa ja huolenpitoa

Villa Tapiolassa ammattitaitoinen ja monialainen tiimi vastaa asiakkaiden korkeatasoisesta ja luotettavasta hoivasta, josta meillä on lähes 15 vuoden kokemus. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöity hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteuttamisesta vastaa asiakkaan omahoitaja.

Myös julkisyhteisöt ovat moneen kertaan palkinneet korkeatasoiset hoivapalvelumme. Villa Tapiola voitti Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan sekä peruskuntayhtymä Karviaisen asiakastyytyväisyyskyselyn ja kannustinmallikilpailun vuonna 2015. Espoon tyytyväisimmät asiakkaat meillä oli jo vuonna 2014. Vuonna 2018 saimme Espoon kaupungin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopalkinto TASSU-kunniakirjan.

Ammattitaitoista ja luotettavaa hoivaa

Tarjoamme Villa Tapiolassa asuville asiakkaillemme sellaista yksilöä kunnioittavaa hoitoa, joka pitää heidät sairaudesta huolimatta vireinä ja kiinni elämässä. Hoitomme perustuu hyvien muistojen stimulointiin, ennaltaehkäiseviin hoitotoimenpiteisiin, virikkeelliseen ympäristöön ja rauhoittavien lääkkeiden minimointiin. Hoito-ohjelma suunnitellaan yhdessä asukkaiden ja omaisten kanssa. Hoitotyötämme arvioidaan RAI-laatuindikaattoreilla. Ne perustuvat THL:n johdolla tehtävään vertaisarvioinnin järjestelmään, jossa kehitetään laadukkaita hoitomenetelmiä parhaista käytännöistä oppimalla. 

Asukkaiden mielenvirkeyttä ylläpidetään digikertomusten avulla, joiden kautta samalla myös hoitajat, sijaiset, opiskelijat ja lääkärit tutustuvat asiakkaan elettyyn elämään. 

Asukkaille järjestetään myös monenlaista säännöllistä ohjelmaa ja liikuntaa, joilla heidät pidetään mahdollisimman omatoimisina. Oma fysioterapeuttimme suunnittelee asukkaille henkilökohtaisen ohjelman ja sen ohjauksen. Fysioterapeutti järjestää myös ryhmäkuntoutusta ja henkilökunnan opastusta. Ryhmätuokiot käsittävät muun muassa tanssia, Sävelsirkun monipuolisia musiikkiohjelmia, tuolijumppaa sekä sisä- ja ulkopelejä. Sävelsirkku on mobiilipohjainen verkkopalvelu, jonka avulla henkilökunta järjestää asukkaille vaihtelevaa viriketoimintaa.

Monialaisessa tiimissämme työskentelee muun muassa kokeneita sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutti, geronomi, ravitsemusterapeutti ja kaksi hoiva-avustajaa. Henkilökunnan välinen tiedonkulku varmistetaan asiakashallintajärjestelmällä. Tarvittaessa hoitajamme lähtee asiakkaan tueksi myös sairaalaan.

Tukihenkilönä omahoitaja

Palvelukokonaisuuteemme kuuluu omahoitajuus, joka edistää asukkaiden henkilökohtaista turvallisuudentunnetta ja omahoitaja toimii asukkaan hoidon asiantuntijana. Jokaisella omahoitajalla on hoidettavanaan korkeintaan kaksi asiakasta. Omahoitaja vastaa hoito-ja palvelusuunnitelmista, RAI-arvioinneista ja sovituista mittauksista. Hän vastaa myös hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, kuten lääkityksestä, tarvittavista laboratoriotutkimuksista, lääkäri-/hammaslääkärikäynneistä, vaatteista ja henkilökohtaisesta hygieniasta sekä sosiaalisista suhteista omaisiin ja läheisiin.

Työturvallisuus:

Turvallisuusopas

Hoitajan turvallisuusopas Muistisairaan kohtaaminen, A4, 28 sivua  /Lataa PDF/

 

 

 

 

 

 

 

Katso työturvallisuusvideot:

• Ruokaliinan laittaminen
• Kahvikupin tarjoaminen
• Hoitajan irrottautuminen kun asukas tarttuu sormeen
• Hoitajan irrottautuminen kun asukas tarttuu käsivarresta